Wat is verwerken?

Terug

De AVG gaat over het rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken van persoonsgegevens van individuen, anders gezegd de betrokkenen. Het gaat niet over bedrijfsmatige gegevens die tussen bedrijven worden uitgewisseld.

Als we de verordening letterlijk nemen dan heeft de definitie “verwerken” de onderstaande betekenis.

“„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;.”

In de praktijk is met de bovenstaande uitleg al snel sprake van verwerking van persoonsgegevens.

Voorbeeld: stel dat een partij geen persoonsgegevens verwerkt maar in de praktijk wel toegang heeft tot persoonsgegevens dan is die partij mogelijk toch een verwerker en dienen de juiste maatregelen genomen te worden. Mocht de toegang bijvoorbeeld door technische maatregelen niet beperkt kunnen worden dan zal er een verwerkersovereenkomst opgesteld moeten worden met deze partij.

Je kunt stellen dat alles wat iemand met een persoonsgegeven doet of zou kunnen doen onder verwerken valt.