Introductie AVG Dashboard

Op onze site vindt u vrijblijvend informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of in het Engels General Data Protection Regulation. Beide benamingen zijn binnen Nederland uitwisselbaar.  Wij hanteren de Nederlandse benaming AVG.  De verordening is officieel gepubliceerd onder de code (EU) 2016/679.

Doel van deze informatie is om u te informeren over nut en noodzaak van de AVG en de verplichte elementen die de regelgeving met zich meebrengt.

De informatie op deze site biedt hulp bij het bepalen en invullen van een aanpak waarmee u ervoor kunt zorgen dat u voldoet aan de laatste Europese regelgeving op dit vlak.

Naast het vrijblijvend aanbieden van belangrijke informatie is deze site een platform waarop informatie met elkaar gedeeld kan worden. Zo kunnen verantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens elkaar vinden en helpen met de invoering van de juiste maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben waarop u het antwoord niet terug kunt vinden op deze site dan kunt u mij altijd een berichtje sturen of even bellen.

Ik wens u veel succes met uw voorbereiding.

Owen van der Lee CISSP, CISM